Aktualności

Rowerem przez Bagna PPN

 

POLESKI PARK NARODOWY

uprzejmie informuje, że zapisy na tegoroczną edycje zadaniowego, rodzinnego rajdu rowerowego

„Rowerem przez Bagna PPN" zostały zakończone.

Niestety, liczba miejsc jest ograniczona, a o dostaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o nie przesyłanie kart zgłoszeniowych.

 


 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek – gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego

 

W dniach 23-25 czerwca na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyło się szkolenie: „Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek – gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego ”.

 

Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia: 

 

-    Parki Narodowe jako najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce;

-    Powstanie sieci ekologicznej Natura 2000 w Europie i w Polsce;

-    Funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce – kryteria wyznaczania obszarów;

-    Omówienie siedlisk i gatunków z dyrektywy „siedliskowej”;

-    Omówienie gatunków dyrektywy „ptasiej”;

-    Tereny Poleskiego Parku Narodowego jako Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalnej Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000;

-    Zrównoważony rozwój – co to jest?

-    Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju Obszarów Natura 2000 i Parków Narodowych;

-    Obszary Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego a nowe programy rolno-środowiskowe;

-    Korzyści i problemy związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000;

   Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego w zakresie jego udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody. 

   Infrastruktura edukacyjno-turystycznej PPN – sposób wykorzystania tych obiektów w zakresie turystyki realizowanej na obszarach Natura 2000 i w okolicy Parków Narodowych.

 

Uczestnicy szkolenia podczas licznych sesji terenowych, mieli okazję "od środka" poznać funkcjonowanie Poleskiego Parku Narodowego. Podczas trzech dni szkolenia, pokazano uczestnikom najciekawsze siedliska i gatunki związane z siecią Natura 2000. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze: teczkę-notes, pendrive i długopis, które służyły im podczas całego szkolenia. Bardzo serdecznie dziękujemy prelegentom i gospodarzom terenu, na którym odbywały się warsztaty. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom, za aktywny udział, ciekawe spostrzeżenia i niezwykle dobrą atmosferę. Galeria zdjęć ze szkolenia dostępna poniżej: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.939329572874529.1073741861.349863725154453&type=1&l=acfa2ff62c

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

 

"CZY OBUWIK BUTY OBUWA?" - Warsztaty 1-dniowe przeznaczone dla uczniowiów szkół podstawowych.


13 czerwca 2017 roku odbyły się jednodniowe warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych "Czy obuwik buty obuwa?".  Podczas warsztatów młodzież poznała zagadnienia związane z obszarami chronionymi, obszarami Natura 2000 i Polskimi Parkami Narodowymi. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w sesji terenowej, gdzie poznawali dzikie gatunki roślin i zwierząt żyjących na terenie Poleskiego PN. Podczas spaceru po terenie PPN, szczególną uwagę zwracano na gatunki i siedliska objęte siecią Natura 2000. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać Parkowe storczyki i inne rzadkie gatunki roślin. Spacerując po ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" młodzież ze szkół podstawowych, miała możliwość zobaczenia infrastruktury turystycznej PPN jako przykład racjonalnego gospodarowania na obszarach chronionych. Na zakończenie warsztatów, na uczestników czekał ciepły posiłek. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze: notatnik, długopis i pendrive. Dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom, za aktywny udział w warsztatach.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link