Aktualności

Wschody Powiatu Włodawskiego

W piątek, 21 kwietnia podczas uroczystej gali w hotelu „Drob” Urszulinie nastąpiło rozstrzygnięcie prestiżowego konkursu do tytułu „(W)schodu Powiatu Włodawskiego”. Powiatowe „Oscary” otrzymali: w kategorii Osobowość Roku - prof. Stanisław Baj, w kategorii Firma - Huta Szkła w Dubecznie, w kategorii Instytucja - Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie. Wśród nominowanych było 9 podmiotów: dwie osoby, trzy firmy i cztery instytucje. Laureatów wyłoniła 8-osobowa Kapituła. Jednym z tegorocznych laureatów został Poleski Park Narodowy!

Czytaj więcej...

Przyrodniczy kalejdoskop RPN

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie aktywnej kampanii edukacyjnej „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”.

Ideą projektu jest m.in.: wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy przyrodniczej.

Nagrodzeni uczestnicy poza nagrodami rzeczowymi mają możliwość wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowym do Farmy Iluzji w Trojanowie. Planowany termin wyjazdu to 29 września br.

Honorowy patronat objął Kurator Oświaty w Lublinie.

Organizacja konkursu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 Więcej na www.roztoczanskipn.pl

Noc sów w Poleskim Parku Narodowym

31 marca 2017 roku odbyła się kolejna „Noc Sów” w Poleskim Parku Narodowym. Na rekordową liczbę uczestników czekało niemało atrakcji. Z prelekcji prowadzonych przez ekspertów, można było się dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat krajowych sów oraz ich zwyczajów. Następnie wraz z przewodnikami, uczestnicy udali się na teren O.O. Łowiszów by tam pod osłoną nocy nasłuchiwać odgłosów ptaków. Podczas spaceru dało się usłyszeć z oddali aksamitny głos puszczyka, który w ciepłą marcową noc dawał znać o swojej obecności. Na wszystkich uczestników nocnej wyprawy czekał ciepły posiłek i ognisko na terenie zadaszenia turystycznego w Łowiszowie.

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Państwu Orłowskim, Pani Joannie Wołoszkiewicz, Tadeuszowi Roczniakowi i wszystkim pozostałym obecnym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie! Zapraszamy na kolejną edycję za rok!

Pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskim Nocy Sów jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie.