Aktualności

Pomagajmy mądrze – czynna ochrona populacji i rehabilitacja dzikich zwierząt

 

W dniach 23-24 czerwca 2018 roku na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty dla dorosłych: „Pomagajmy mądrze – czynna ochrona populacji i rehabilitacja dzikich zwierząt”.

 

Podczas dwóch dni warsztatów dowiedzieliśmy się o walorach przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego oraz o czynnej ochronie tych obszarów. Podczas sesji referatowej pracownicy PPN pokazali dobre praktyki realizowane w Parku. Ważnym punktem warsztatów była wizyta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Starym Załuczu, gdzie uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak należy pomagać dzikim zwierzętom. Dziękujemy za przybycie Panu Bartkowi Gorzkowskiemu z lubelskiego egzotarium. Opowiedział on o bardzo ciekawych przypadkach związanych z egzotycznymi zwierzętami. Uczestnicy warsztatów mieli też okazję zapoznać się z podopiecznymi tego wyjątkowego Ośrodka.  Podczas sesji terenowych uczestnicy odwiedzili także ścieżki PPN „Dąb Dominik” i „Czahary”, by z bliska przekonać się, jak wygląda czynna ochrona obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w warsztatach.

 

 

Fotorelacja z wydarzenia dostępna na naszym profilu na Facebook.com: http://bit.ly/2tHZjR1

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 „Dni żółwia” – marsz na orientację

 

W dniach: 28 i 29 maja 2018 roku na teranie PPN  odbyła się impreza edukacyjna:  „Dni żółwia” – marsz na orientację

                Rajd / marsz na orientację poświęcony był tematyce związanej z obszarami Natura 2000. W imprezie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Był to typowy rajd / marsz na orientację o charakterze zadaniowym, otwarty, o zasięgu ogólnokrajowym. W trakcie imprezy uczestnicy przeszli wyznaczoną wcześniej trasą w obrębie PPN po terenach objętych siecią Natura 2000 oraz wykonali zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej.

„Dni żółwia” - marsz na orientację rozpoczęły się w różnych, wybranych przez startujące grupy miejscach. Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyły się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam też był czas na wspólną zabawę i ognisko.

Celem tej imprezy było uświadomienie odbiorcom o potrzebie tworzenia obszarów Natura 2000 dla ochrony najcenniejszych gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk w celu zapewnienia ich przetrwania oraz rozbudzenie wśród młodzieży wrażliwości na przyrodę.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 r. zmieniono datę na dzień 22 maja czyli datę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej.

Poleski Park Narodowy powstał 1 maja 1990 roku. Był to pierwszy w Polsce park narodowy o charakterze wodno – torfowiskowym. Przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest niezwykle bogata. Różnorodność siedlisk pociąga za sobą występowanie ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt, w tym takie, które występują jedynie w tym regionie Polski. Park jest ostoją dla tak niezwykłych gatunków jak wodniczka czy żółw błotny. Różnorodność biologiczna to nasz wspólny skarb tylko razem możemy ją chronić.