Aktualności

DNI KRAJOBRAZU POLESIA ZACHODNIEGO

W dniach 14-16 października 2019 r., w Poleskim Parku Narodowym odbyło się szkolenie:

"Dni Krajobrazu Polesia Zachodniego".

Dwa dni dla dorosłych (14-15.10.) i jeden dzień (16.10.) dla młodzieży szkolnej ze szkoły podstawowej w Urszulinie.

W szkoleniu dla dorosłych wzięło udział 50 osób. W pierwszy dzień odbyło się szkolenie teoretyczne. W sesji referatowej swoje referaty wygłosili: dr hab. Tadeusz J. Chmielewski, dr Agnieszka Kułak, dr Malwina Michalik-Śnieżek i dr Dawid Soszyński.

Drugiego dnia odbyła się sesja terenowa na której uczestnicy szkolenia przeprowadzali diagnozę stanu krajobrazu. Sesję terenową prowadziły Panie dr Agnieszka Kułak, dr Malwina Michalik-Śnieżek.

 Trzeciego dnia odbyło się szkolenie dla młodzieży w którym wzięło udział także 50 uczniów. Młodzież wysłuchała trzech referatów przeprowadzonych przez: dr hab. Tadeusza J. Chmielewskiego, dr Agnieszkę Kułak, dr Malwinę Michalik-Śnieżek. Po godz. 12.00 odbyły się warsztaty terenowe. Uczniowie oceniali stopień przekształcenia krajobrazu przez człowieka.

Sesje terenowe zakończyły się ogniskiem, podczas którego odbyły się konkursy (jeden dla dorosłych, drugi dla młodzieży).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w szkoleniu.

 

 Zadaniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej „Po poleskich szlakach”

 

3 października na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbył się zadaniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej "Po poleskich szlakach". Była to impreza ogólnokrajowa o charakterze zadaniowym, skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej. W rajdzie uczestniczyły drużyny 11 osobowe, każda z opiekunem drużyny.

Rajd rozpoczął się przed budynkiem Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, gdzie wszystkie drużyny otrzymały mapy z zaznaczoną trasą do przemierzenia oraz karty pracy.  Przy budynku Dyrekcji na uczestników czekały też pierwsze zadania do rozwiązania.  Dalej uczestnicy wyruszyli zgodnie z opracowaną trasą do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego PPN w Starym Załuczu. Tam czekały na nich kolejne zadania: bieg trójnogich trolli, test wiedzy i prezentacja własnego przysłowia z Polesia.

Głównym celem imprezy było zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej bogactwem przyrody i krajobrazu oraz ukazanie różnorodności przyrodniczej obszarów Poleskiego Parku Narodowego.

Na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek, zabawy integracyjne oraz nagrody rzeczowe. Dziękujemy uczestnikom, opiekunom oraz wszystkim zaangażowanym osobom. Do zobaczenia na Poleskich szlakach...

Fotorelacja dostępna na naszej stronie na portalu Facebook.com

 

 

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

DNI KRAJOBRAZU POLESIA ZACHODNIEGO

 

Poleski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w  szkoleniu dla dorosłych pt. „DNI KRAJOBRAZU POLESIA ZACHODNIEGO”.

Jest to impreza o charakterze szkoleniowo-warsztatowym. Przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, interesariuszy – lokalnych samorządów, nauczycieli, pracowników instytucji zajmujących się ochroną przyrody (pracowników parków narodowych, parków krajobrazowych, lasów państwowych oraz pracowników GDOŚ oraz RDOŚ) przewodników turystycznych.

Głównym przesłaniem tego wydarzenia jest podnoszenie świadomości społecznej o roli krajobrazów jako środowiska życia ludzi oraz kształtowanie tożsamości krajobrazowej wśród lokalnych społeczności.

Tematyka:

Rola krajobrazów jako: środowiska życia ludzi, świadectwa dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz podstawy kształtowania się tożsamości społeczności lokalnych.

Organizacja interdyscyplinarnych szkoleń dotyczących polityki, ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu.

Ocena zmian jakie zaszły w krajobrazach w okresie kilku ostatnich dekad; zidentyfikowanie i ocena wartości aktualnych krajobrazów regionu oraz wprowadzenie instrumentów mających na celu ochronę i kształtowanie krajobrazu w harmonii z dziedzictwem natury i kultury tego terenu.

Termin realizacji szkolenia dla dorosłych: 14 – 15 października 2019 roku.

Miejsce organizacji szkolenia: Poleski Park Narodowy, Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny PPN w Urszulinie, ul. Lubelska 3a. 

 

Ostateczny termin wysyłania kart zgłoszeniowych -  8 października 2019 r.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały na szkolenie, wyżywienie i transport na zajęcia terenowe w Poleskim Parku Narodowym. Nie zapewniamy noclegów.

Podpisaną odręcznie kartę zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Poleski Park Narodowy należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do siedziby Poleskiego PN w Urszulinie, ul. Lubelska 3a. Liczba miejsc jest ograniczona (o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpływania zgłoszeń).

Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku nr tel. 82 562 23 83; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROGRAM

Przedsięwzięcie pn. "Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym w 2019 roku” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.