Aktualności

Pieszy Rajd Zadaniowy ,,Wędrówki z żółwiem”

 

W dniach 29 i 30 maja 2017 roku odbył się Pieszy Rajd Zadaniowy "Wędrówki z żółwiem". Rajd poświęcony był tematyce związanej z obszarami Natura 2000. Pierwszego dnia, 29 maja w imprezie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, drugiego dnia, 30 maja szkół gimnazjalnych.

"Wędrówki z żółwiem"  to rajd o charakterze zadaniowym, otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. W trakcie imprezy uczestnicy przeszli wyznaczone wcześniej trasy w obrębie PPN po terenach objętych siecią Natura 2000 oraz wykonali liczne zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej.

Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyły się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam był czas na wspólną zabawę i ognisko.

Celem tej imprezy jest uświadomienie odbiorców o potrzebie tworzenia obszarów Natura 2000 dla ochrony najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt w celu zapewnienia ich bytowania w przyszłości oraz rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości na przyrodę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wyjątkowo liczną frekwencję i wspólną zabawę podczas rajdu.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Konkurs Plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb” - laureaci

Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb”

 Poleski Park Narodowy, Urszulin 23 maja 2017 rok

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Dn. 23 maja 2017 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Nasza Natura - Mój skarb". W tym roku wpłynęła rekordowa liczba prac, a ocenę komisji nie ułatwiał bardzo wysoki poziom artystyczny dzieł.  Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom za ogromny nakład pracy włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom!

  Wyniki w tabeli poniżej:

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017 - laureaci etapu okręgowego

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy i Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie serdecznie zapraszają laureatów etapu okręgowego ze szkół podstawowych i gimnazjów na finał Konkursu o Poleskim Parku Narodowym.

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy do Urszulina  7  czerwca 2017  g.10.00

ul. Lubelska 3a, 22-243 Urszulin

Cele konkursu:
Kształtowanie tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych, do których zaliczyć można m.in.:

  • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,
  • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
  • rozwijanie osobistych zainteresowań.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Lista laureatów poniżej:

Czytaj więcej...