Aktualności

Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody

W dniach 10-11 czerwca 2019 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się zajęcia edukacyjne: Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody. Podczas dwóch dni zajęć, 240 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, pod okiem pracowników Parku odkrywało uroki PPN. Pierwszego dnia wybraliśmy się na ścieżkę dydaktyczną "Czahary" gdzie uczestnicy mieli wiele interesujących gier i zabaw oraz konkurencji do pokonania. Drugiego dnia wraz z przedszkolakami i uczniami klas 0 wybraliśmy się do Muzeum PPN w Starym Załuczu. Tam poprzez zabawę uczyliśmy najmłodszych o przyrodzie Parku. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe upominki, a całość imprezy zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami.

Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Finał Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

 7 czerwca 2019 roku odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Konkurs organizowany jest przez Poleski Park Narodowy wraz z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 we Włodawie. Był to konkurs o tematyce przyrodniczej obejmującej zagadnienia takie jak:

- sieć obszarów Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

- fauna i flora Parku

- środowisko geograficzne Parku

- ochrona przyrody

Uczestnicy wykazali się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu ekologii, biologii, geografii, sozologii, a także turystyki przyrodniczej i krajoznawczej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odbywał się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim.

Podczas etapu ogólnopolskiego, uczestnicy musieli zmierzyć się z niełatwymi zadaniami testowymi. Odpowiedzi uczniów zostały następnie sprawdzone przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli Poleskiego Parku Narodowego oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników, uczniowie przystępowali do dogrywki, polegającej na odpowiedziach ustnych na wylosowany zestaw pytań. Po wyłonieniu laureatów odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych.

                Dziękujemy uczestnikom, opiekunom i wychowawcom za udział i przygotowanie do konkursu. Do zobaczenia za rok!

Wręczenie nagród

Konkurs Plastyczny - "Krajobrazy Parku w czterech odsłonach"

 

30 maja 2019 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Krajobrazy Parku w czterech odsłonach". W tym roku wpłynęła rekordowa liczba prac, a ocenę komisji nie ułatwiał bardzo wysoki poziom artystyczny dzieł.  Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom za ogromny nakład pracy włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom!

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczono podczas uroczystego Finału Konkursu Plastycznego, który odbył się w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego. Po uroczystym wręczeniu nagród, laureaci  wraz z opiekunami udali się na ognisko integracyjne przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu.