Aktualności

Warsztaty dla dorosłych "Żółw błotny - ochrona i zagrożenia"

W dniach 13-15 maja w Poleskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty dla dorosłych "Żółw błotny - ochrona i zagrożenia".

Tematyka warsztatów obejmowała:
1. Ochrona wód w aspekcie zrównoważonego rozwoju i ochrony gatunkowej na obszarach chronionych (prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski).
2. Znaczenie ochrony żółwia błotnego dla rozwoju obszarów chronionych (dr Mariusz Wójcik).
3. Monitoring telemetryczny jako element czynnej ochrony gatunkowej żółwia błotnego (dr Mariusz Wójcik). 
4. Zagrożenia dla żółwia błotnego. Żółw ozdobny – intruz czy przyjaciel żółwia błotnego? (Bartłomiej Gorzkowski, Damian Gorzkowski).
5. Gatunki inwazyjne oraz nabywanie gatunków obcych. (Bartłomiej Gorzkowski, Damian Gorzkowski). 
6. Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego.
7. Sesje terenowe: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, Ośrodek edukacyjny „Poleskie Sioło” w Wytycznie, ścieżka przyrodnicza „Spławy”, ścieżka przyrodnicza „Perehod”.

Bardzo dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom! 

 Logo NFOŚiGW DOFINANSOWANO

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym - wyniki etapu okręgowego

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w Konkursie Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym!

Poniżej (w załącznikach) prezentujemy listę laureatów etapu okręgowego:

Laureaci klasy III-V

Laureaci klasy VI-VIII

Finał konkursu odbędzie się 3 czerwca o godzinie 10.00 w Poleskim Parku Narodowym (ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin).

Etap finałowy: 

-       część teoretyczna (test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych).

-       część praktyczna (tylko dla 10 najlepszych uczniów klas VI-VIII): uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej, odpowiadają na 3 wylosowane pytania.

Uczniowie klas III-V szkół podstawowych uczestniczą tylko w części teoretycznej.

O zajętym miejscu przez ucznia i uzyskaniu tytułu laureata etapu ogólnopolskiego decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Laureatami zostaje po 10 uczniów szkół podstawowych.

W skład komisji etapu ogólnopolskiego wchodzą nauczyciele szkół podstawowych uczniów biorących udział w konkursie.

Komisja dopuszcza obniżenie/podwyższenie  kryteriów oceny oraz punktacji.

Laureaci etapu ogólnopolskiego otrzymują zaświadczenia i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego i ich opiekunowie otrzymują materiały wydawnicze Poleskiego Parku Narodowego.

Literatura jest dostępna w regulaminie Konkursu: Regulamin.

 

Poleskie Sioło i inne propozycje na majówkę w Poleskim Parku Narodowym

Zachęcamy do spędzenia majówki w Poleskim Parku Narodowym! 

Przygotowaliśmy kilka podstawowych informacji o tym, co warto zobaczyć w PPN w nadchodzący weekend.  

🌳 Ścieżki przyrodnicze PPN (piesze): Dąb Dominik, Spławy, Czahary, Perehod i Obóz Powstańczy
Zwiedzać je można codziennie od świtu do zmierzchu.  

🌳 Ścieżka rowerowa "Mietiułka"
Również dostępna od świtu do zmierzchu.

 🏡 Najnowszy ośrodek edukacyjny Poleskiego Parku Narodowego - "Poleskie Sioło" (Wytyczno 156, 22-234 Urszulin). Tutaj można się poczuć, jak na poleskiej wsi sprzed 100 lat.
Godziny otwarcia: od 30 kwietnia do 3 maja 10.00-17.00. Ośrodek jest udostępniany bezpłatnie. 

 🏡 Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie (ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin). Tutaj można uzyskać informację turystyczną, zakupić bilety wstępu na ścieżki przyrodnicze oraz pamiątki, wnieść opłatę za rozpalenie ogniska, wypożyczyć rower oraz dokonać opłaty za biwakowanie w wyznaczonych miejscach.
To właśnie tutaj znajduje się nasz Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego, gdzie można zobaczyć małe żółwiki. 
Godziny otwarcia: dni robocze 7.00-20.00, weekendy oraz święta 8.00-20.00. 

 🏡 Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu (Stare Załucze 8, 22-234 Urszulin). Tutaj również można uzyskać informację turystyczną, zakupić bilety wstępu na ścieżki przyrodnicze oraz pamiątki, wnieść opłatę za rozpalenie ogniska oraz zwiedzić ekspozycję muzealną. 
Znajduje się tu oczko wodne z żółwiami oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. 
Godziny otwarcia: dni robocze 8.00-16.00, weekendy oraz święta 9.00-17.00. 

Bilety wstępu można zakupić również przez stronę www.eparki.pl. 

 Do zobaczenia!