Aktualności

Konkurs Plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar”

Poleski Park Narodowy zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Poleskich Torfowisk Czar”

 

Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej z terenu województwa lubelskiego. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych dla następujących uczestników:

 

-              dzieci w wieku przedszkolnym;

-              dzieci szkół podstawowych, klasy I-III;

-              dzieci szkół podstawowych, klasy IV-VII;

-              dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego.

Ilość prac: jeden uczestnik konkursu może nadesłać jeden rysunek.

Format: 297 x 420 mm (A3).

Technika dowolna.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście  do 11 maja 2018 r. Liczy się data nadania przesyłki.

Adres:

Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin

Z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i ogłoszenie wyników nastąpią do 18 maja 2018r.

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone podczas uroczystego Finału Konkursu Plastycznego, który odbędzie się w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w dniu 21 maja 2018 r.

Więcej informacji:

Zespół ds. Edukacji i udostępniania Parku – tel. 82 5713 071 w. 48

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU

 Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie aktywnej kampanii edukacyjnej pt.: „Pomagam z Natury”

 Formularz rejestracyjny prosimy przesyłać do 16.03.2018r.

na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem

Ogólnopolski projekt aktywnej kampanii edukacyjnej
pn. „Pomagam z Natury

Limit miejsc ograniczony. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy: „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy i Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy: „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”

Cele konkursu:

Kształtowanie tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych, do których zaliczyć można m.in.:

- planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz przyjmowanie za nią    coraz większej odpowiedzialności,

- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,

- rozwijanie osobistych zainteresowań.

Zasady uczestnictwa:

-Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych

-Udział w konkursie jest dobrowolny

- O udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii

- O udziale w konkursie nauczyciele informują organizatora do 10 marca 2018 roku Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego

- Etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do 16 marca 2018 r.

- Pytania na etap szkolny przygotowują nauczyciele w macierzystych szkołach

- Każda szkoła typuje tylko 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła protokoły konkursów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Udział w konkursie stanowi zgodę  na publikacje zdjęć wykonanych w trakcie trwania zajęć, w materiałach promocyjnych (Facebook, strona www) Poleskiego Parku Narodowego

Tematyka Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

- sieć obszarów  Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

- flora i fauna Parku

- środowisko geograficzne Parku

- ochrona przyrody

Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej, informatycznej i turystycznej.

 

REGULAMIN KONKURSU