Aktualności

Finał Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

 7 czerwca 2019 roku odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Konkurs organizowany jest przez Poleski Park Narodowy wraz z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 we Włodawie. Był to konkurs o tematyce przyrodniczej obejmującej zagadnienia takie jak:

- sieć obszarów Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

- fauna i flora Parku

- środowisko geograficzne Parku

- ochrona przyrody

Uczestnicy wykazali się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu ekologii, biologii, geografii, sozologii, a także turystyki przyrodniczej i krajoznawczej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odbywał się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim.

Podczas etapu ogólnopolskiego, uczestnicy musieli zmierzyć się z niełatwymi zadaniami testowymi. Odpowiedzi uczniów zostały następnie sprawdzone przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli Poleskiego Parku Narodowego oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników, uczniowie przystępowali do dogrywki, polegającej na odpowiedziach ustnych na wylosowany zestaw pytań. Po wyłonieniu laureatów odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych.

                Dziękujemy uczestnikom, opiekunom i wychowawcom za udział i przygotowanie do konkursu. Do zobaczenia za rok!

Wręczenie nagród

Konkurs Plastyczny - "Krajobrazy Parku w czterech odsłonach"

 

30 maja 2019 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Krajobrazy Parku w czterech odsłonach". W tym roku wpłynęła rekordowa liczba prac, a ocenę komisji nie ułatwiał bardzo wysoki poziom artystyczny dzieł.  Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom za ogromny nakład pracy włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom!

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczono podczas uroczystego Finału Konkursu Plastycznego, który odbył się w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego. Po uroczystym wręczeniu nagród, laureaci  wraz z opiekunami udali się na ognisko integracyjne przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu.

 

Marsz na orientację - „Dzień Parków Narodowych”

 

W dniach: 28 i 29 maja 2019 roku na terenie PPN  odbył się Marsz na orientację organizowany z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych. W marszu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Był to marsz na orientację o charakterze zadaniowym. Trasy marszu obejmowały przejścia po terenie Poleskiego Parku Narodowego. Wszystkie trasy prowadziły do wspólnego punktu docelowego.  Po drodze należało jeszcze zaliczyć punkt kontrolny przy polu biwakowym w Babsku  gdzie na uczestników czekały niełatwe zadania. Trzeba było wykazać się wiedzą na temat Polskich Parków Narodowych, a także umieć "zorientować" się wykorzystując kompas.

 Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyła się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam też był czas na wspólną zabawę i ognisko. Podczas dwóch dni marszu mieliśmy łącznie 400 uczestników! Dziękujemy za wspólną zabawę, liczne przybycie i nieszablonowe prezentacje grup na podsumowaniu imprezy w Starym Załuczu.

 

  Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.